Manlibro

Mendilo de la kvara, kompletigita eldono de la
Manlibro pri instruado de Esperanto

Mendi la libron

La libro forlasos la presejon en Slovakio komence de decembro 2020.

Se vi antaŭmendas ĝin ĝis la 20-a de novembro 2020, vi havos rabatitan prezon. Eblas aĉeti ankaŭ donace por alia esperantisto aŭ mone kontribui por helpi la subtenkason. Vidu detalojn kaj mendu ĉi tie.

Prezo

Ekde la 20-a de novembro 2020 la libro kostas 18 eŭrojn. Sendokostoj kalkuliĝas aparte.

La elektronika versio de la libro kostas 10 eŭrojn.

Poŝamiko

Plenigu la restantajn gramojn en via pakaĵo per la plej populara Esperanto-libro! Poŝamiko akompanu vin ĉiam, ĉu por lerni, ripeti aferojn, ĉu por fordonaci ĝin. Se vi mendas ĝin kun la Manlibro, ĉiu 5-a ekzemplero estos senpaga donaco.

Unu ekzemplero kostas 5 eŭrojn. Vidu en la ĉi-suba tabelo la sendokostojn depende de la nombro de ekzempleroj de la Manlibro kaj de Poŝamiko.

Sendokostoj

Landoj Ekzempleroj de la Manlibro + ekzempleroj de Poŝamiko
1 + 0–6 2 + 0–12
3 + 0
3 + 0–58
4 + 0–46
5 + 0–34
6 + 0–22
7 + 0–10
8 + 0–92
9 + 0–82
10 + 0–70
11 + 0–58
12 + 0–46
13 + 0–34
14 + 0–22
15 + 0–10
Slovakio – persona forpreno en Partizánske (ene de monato post la presado) 0 € 0 € 0 € 0 €
Slovakio 3,50 € 4 € 5 € 6 €
Ĉeĥio, Hungario, Pollando, Rumanio 6,50 € 7 € 9 € 11 €
Aŭstrio, Bulgario, Germanio, Kroatio, Slovenio 8,50 € 9,50 € 11 € 14 €
Belgio, Danio, Estonio, Francio, Grekio, Italio, Latvio, Litovio, Nederlando 11 € 12 € 17 € 22 €
Hispanio, Irlando, Luksemburgo, Portugalio, Svislando 11,50 € 15 € 19 € 30 €
Aliaj landoj de Eŭropo (inkluzive de la eŭropa parto de Rusio) 11,50 € 15 € 25 € 41 €
Cetero de la mondo 18,50 € 26 € 39 € 80 €

Se vi volas mendi pli ol 15 ekzemplerojn, bonvolu kontakti nin skribante al manlibro@edukado.net.

Verŝajne iu(j) kampo(j) estis malĝuste plenigita(j). Bonvolu rekontroli la datumojn, kiujn vi entajpis.

Mendo
Mendu kune kun aliaj esperantistoj de via urbo/regiono kaj ŝparu je sendokostoj!

Se vi petas subtenon, skribu pri via agado en la kampo “Komentoj”.

Datumoj por la fakturo
AVI estas aldonvalora imposto. Se vi ne havas tian numeron, lasu malplena.
Datumoj por la liverado
Skribu la adreson tiel, ke poŝto povu trovi vin.
Komentoj
Kondiĉoj
Kotizo

Ĉiuj prezoj estas en eŭroj.

Pago
Pagdatumoj
Pagformularo provizita de Stripe. Kartdatumoj ne estas iel ajn konservataj de nia sistemo, nek videblas al ni.

Bonvolu pagi ene de 5 tagoj, por ke via mendo estu validigita.

 1. Se vi havas bankokonton en eŭroj, pagu per ĝiro al la konto de E@I en Slovakio:

  Nomo de konto: EAI
  IBAN: SK7552000000000008887398
  BIC/SWIFT: OTPVSKBX

  Adreso de la banko:

  OTP Banka Slovensko, a.s.
  Februárová 152/1
  SK-958 01 Partizánske
  Slovakio

 2. Se via bankokonto ne estas en eŭroj, ni rekomendas uzadon de TransferWise por eviti altajn krompagojn.

Rimarko: Ĉe sendado de mono en la kampo “Mesaĝo por ricevonto” bonvolu skribi “Manlibro” kaj vian nomon.

Bonvolu pagi ene de 5 tagoj, por ke via mendo estu validigita.

Se vi ne povas pagi per bankĝiro, vi povas pagi per PayPal al financoj@ikso.net. Rimarko: Kiam vi pagas per PayPal por varo aŭ servo, ĝi deprenas krompagon (kutime ĉirkaŭ 5 %). Bonvolu aranĝi, ke la ĝir-kotizon pagos vi kiel sendanto (alikaze ni petos de vi la sumon deprenitan de la sendita mono), t.e bonvolu sendi  €.

Rimarko: Ĉe sendado de mono en la kampo “Mesaĝo por ricevonto” bonvolu skribi “Manlibro” kaj vian nomon.

Bonvolu indiki vian UEA-kodon. Mesaĝo al UEA kun ĝir-peto estos aŭtomate sendita.

Se vi ne havas sufiĉan krediton en via UEA-konto, bonvolu elekti alian pagmanieron.